Flygtekniker "in action" på gamla goda tiden i FV.

FRAMOM bana 06 med Törebodabågar, 1967.